О нама

                           Технолошка школа у Параћину     


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Текстилно технолошка школа у Параћину улица др. Драгољуба Јовановића број 2 основана је на основу члана 7. и 12. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС.бр.5/90) и члана 14 Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа (Сл.гласник РС. бр.25/90) и решењем Скупштине општине Параћин бр.02-7/90-91 од 29.6.1990.године.Регистрација школе извршена је код Окружног привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи-713/91 дана 25.3.1991.године. Одлуком Владе Републике Србије 05. бр.611-3814/99 од 19.10.1999. године објављеној у Службеном гласнику РС бр.44 од 30.10.1999. године промењен је назив школе и гласи Технолошка школа. Ознака делатности 80220 средње стручно образовање  чија се делатност састоји у остваривању Наставних планова и програма образовања и васпитања ученика 1,2,3, и 4 разреда,односно специјалистичко образовање у следећим подручијма рада образовним профилима:
 

Ø  ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ

  • техничар за индустријску фармацеутску технологију – 4. степен стручности

  • техничар за заштиту животне средине – 4.  степен стручности

  • техничар за козметичку технологију - оглед – 4.  степен стручности

 
Ø  ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

  • пекар – 3. степен стручности

  • месар – 3. степен стручности

  • прехрамбени техничар - 4. степен стручности

 
Ø  ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

  • женски фризер – 3. степен стручности

  • педикир и маникир – 3. степен стручности

 
Ø  ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

  • Фармацеутски техночар – 4. степен стручности