Запослени

Наставници који изводе наставу у школској 2015/2016. године:


Ред
бр.
Назив предмета Презиме и име наставника
1. Српски језик и књижев. Ивановић Зорица
2.   Јовановић Слађана
3.   Петровић Каја
4.   Милетић Милица
5. Енглески језик Вуковић Анђелка
6.   Матић Тамара
7.   Николић Стајић Марија
8.   Илић Милена
9. Француски и Латински језик Тасев Ирена
10. Ликовна култура Костић Ракочевић Славица
11. Музичка уметност Митић Ана
12. Физичко и здрав.васп. Милошевић Слободан
13.   Богдановић Владан
14. Математика Раденковић Милка
15.   Андрејић Татјана
16.   Стојковић Сања
17. Рачунарство и инфор. Раденковић Љубиша
18. Електротехника Младеновић Бојан
19. Историја Максимовић Оливера
20. Географија Јевтић Јовица
21. Соц.Филоз. Соц. са правима грађана и Устав и право грађ  
Матић Снежана
22. Грађанско васпитање Мелентијевић Соња
23. Тех.црт.и маш.елем. Којић Драган
24. Физика Радисављевић Марко
25.   Живковић Славиша
26.   Стојадиновић Душица
27.   Миленковић Јасмина
28. Наст.биолош.гр.пред. Станић Виолета
29.   Јовичић Весна
30.   Милановић Анђелка
31.   Пауновић Александра
32. Н.хем.технол.гр.пред Гјумишев Вукица
33.   Војиновић Милан
34.   Бошковић Емина
35.   Павловић Маја
36.   Савић Весна
37.   Милосављевић Станојло
38.   Томић Милоје
39.   Станковић Биљана
40.   Бранковић Дејан
41.   Гроздановић Станислав
42.   Адамовић Матић Биљана
43.   Алексић Гордана
44.   Светлана Лукић
45.   Станојевић Глишић Александра
46.   Димитријевић Гроздановић Ивана
47.   Аврамовић Петковић Данијела
48.   Милосављевић Ненад
49.   Радојевић Јована
50.   Тубица Татјана
51. Практ наст.са тех.рада Грујић Стеван
52.   Ћосић Игор
53.   Илић Снежана
54.   Лешјанин Надежда
55. Анатом.и физиолог. Милошевић Драгиша
56. Психологија Лазић Данијела
57. Организација произ. Миленковић Шумадинка
58. Верска настава Младен Стојановић
59.   Рада Ђорђевић
60. Грађанско васпитање Вања Нешић

Наставници који раде на одређено време у школској 2015/2016. год.:


Ред бр. Назив предмета Име и презиме наставника
1. Историја Оливера Максимовић
2. Медицинска група премета Драгиша Милошевић
3. Фармацеутска група предмета Јована Радојевић
4. Технолошка група предмета Татјана Тубица
5. Енглески језик Марија Николић Стајић
6. Енглески језик Тамара Матић
7. Француски језик Ирена Тасев
8. Технолошка група предмета Светлана Лукић
 9. Верска настава Рада Ђорђевић
 10. Верска настава Младен Стојановић
 11. Физка Марко Радисављевић

 Ваннаставно особље:


Ред бр. Радно место Презиме и име
1. Директор школе Нешић Дејан
2. Секретар школе Михајловић Гордана
3. Стручни сарадник-психолог Миливојевић Ивана
4. Администр. референт Стефановић Снежана
5. Координатор практичне наставе Јовићић Радивоје
6. Библиотекар Вања Нешић
7. Библиотекар Слађана Јовановић
8. Шеф рачуноводства Шљивић Данијела
9. Помоћни наставник Михајловић Звонимир
10.   Стојановић Ивана
11.   Цвејић Данијела
12.   Савић Ивана
13.   Николић Зорица
14. Домар Здравковић Милан
15. Помоћно особље Милојковић Душица
16.   Милошевић Снежана
17.   Џунић Јасмина
18.   Антић Емина
19.   Милошевић Славица