Е К О - школа

Е К О - школа


 

 

ПРОГРАМ РАДА ЕКО ШКОЛЕ

Школска 2015/ 16. година

ВРЕМЕ

ТЕМЕ

ЗАДАЦИ

НОСИОЦИ

 

Мај

 

Пријављивање школе за Међународни програм Еко школе

 

Прослеђивање пријаве Националном оператеру

 

Директор школе

 

Јун

 

Оснивање Одбора Еко школе

 

Направити избор чланова Еко одбора

 

Наставници, ученици, НВО, локална самоуправа, представници привреде, медија

 

 

 

 

Септембар

 

Оцена стања животне средине

 

Израда Програма рада

 

Наш лого, Мото и Еко кодекс

Формирање Еко патрола

 

Поставка:

Сталног паноа

 

 

 

Урадити преглед стања животне средине

 

 

 

 

Одабрани ученици контролишу примену еко кодекса

 

 

Наставници и ученици

 

 

 

 

 

Еко одбор у сарадњи са одељењским старешинама

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар

 

 

 • Активности:

Уређење и озелењавање школских просторија и школскогокружења

 

 

 

Едукација

 • Програм

„ ЕКО ШКОЛЕ“

 

Тема: Управљање чврстим отпадом

 

 

Озелењавање ентеријера школе и површина око школске зграде

 

 

 

Едукација наставника и ученика Технолошке школе

 

 

Ученици, наставници, техничко особље, родитељи

 

 

 

Координатор Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Обележавање:

 1. Дан чистог ваздуха

 

 

 

 

Поставка :

1.Променљивог паноа

 

 

 

 

 • Посета

 1. Green fest, Београд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање са методама и

анализама загађености ваздуха

 

 

Забележене

активности

 

 

 

 

Учешће на радионици Рециклажа папира, едукација ученика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење

Унекооп

 

 

 

 

 

Ученици

 

 

 

 

 

Центар за унапређење животне средине, Београд

20.11.2015.

Радионица 1.Рециклажа папира

2.Филм – Ера глупих

 

 

 

 

 

 

Децембар

 

 

 • Обележавање:

 1. Дан планина

 

 

 

Јавни наступ

 

1.Емисија

„Зелени сат“

 

 

 

 

2.Поставка променљивог паноа

 

 • Селекција отпада

 

 

Уочавање значаја планина

 

 

 

Представљање програма и програмских активности

 

 

 

 

Забележене активности

 

 

Постављање џамбо врећа за сакупљање пластичног отпада

 

 

ПК „Јаворак“

Ученици

Наставници

 

 

Канал“М“

 

Координатор програма

Ученици

 

 

 

Ученици

 

 

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

 

 

Јануар

 

 

 

 

 • Обележавање:

 1. Дан образовања о заштити животне средине

 

 

 

 

 

 

 • Селекција пластичног отпада

 

 

 

 

Истаћи значај еколошке етике и еколошки пожељног понашања у функцији одрживог развоја

 

 

 

Преузимање сакупљеног пластичног отпада

 

 

 

 

 

 

 

Екос

Унекооп

Зелени савет Општине Параћин

 

 

 

 

 

 

Ученици, запослени у школи

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

 

Фебруар

 

 

 • Обележавање:

 1. Дан очувања енергијe

 

 

 

 

 

3.Поставка променљивог паноа

 

 

 

1.Акција:

„Чеп за хендикеп“

 

Сакупљање пластичних затварача

 

 

Забележене активности

 

 

Ученици и наставници

 

 

 

 

 

 

Ученици

 

 

 

 

Март

 

 

 • Обележавање:

5.Дан заштите вода

 

 

 

4.Поставка променљивог паноа

 

 

 

 

 

 

Јавни наступ

 

2.Емисија

„Зелени сат“

 

 

 

 • Селекција пластичног отпада

 

 

 

2.Акција:

Чишћење корита реке Црнице

 

 

 

Забележене активности

 

 

 

 

 

 

 

Представљање програма и програмских активности

 

 

 

Преузимање сакупљеног пластичног отпада

 

 

 

 

 

 

 

Ученици

Наставници

Екос

 

 

 

Ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

Канал“М“

Ученици, Координатор програма

 

 

 

Ученици и наставници

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

 

Април

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Обележавање:

 

6.Дан планете Земље

 

 

 

 

5.Поставка променљивог паноа

 

 

 

3.Акција:

Пролећна мотивација

 

 

 

 

 • Пројектни дан

ДАН ЕКО ШКОЛЕ

 

 

 

 • Селекција пластичног отпада

 

 

 

 

 

 

2.Посета :

Прашума „Винатовача“

 

 

 

 

Забележене активности

 

 

 

 

Пролећно уређење школских зелених површина

 

 

 

Рециклажа папира, радионица Еко дизајн

 

 

Преузимање сакупљеног пластичног отпада

 

 

 

 

 

 

Србија шуме

Екос

Ученици

 

 

 

 

Ученици

 

 

 

 

 

Ученици, наставници, техничко особље, родитељи

 

 

Ученици и наставници

 

 

 

Ученици и наставници

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај

 

 

 

 

Едукација

 • Пројекат“ЕКО ИНФО“

 

 

 

 

 

 • Селекција пластичног отпада

 

 

 

 

 

Едукација ученика- радијске емисије

 

 

 

 

 

 

Преузимање сакупљеног пластичног отпада

 

 

 

 

 

ЦЕООР, Крагујевац

Екос

 

 

 

 

 

Ученици и наставници

 

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун

 

Едукација

Пројекат“ЕКО ИНФО“

 

 • Обележавање:

7.Дан заштите животне средине

 

 

 

 

 

 

 

6.Поставка променљивог паноа

 

 • Селекција пластичног отпада

 

 

 

Едукација ученика-радијске емисије

 

 

Упознати заштићено подручје „Врело Грзе

4.Акција:

Чишћење „Врело“Грзе

 

 

 

Забележене активности

 

 

Преузимање сакупљеног пластичног отпада

 

 

ЦЕООР, Крагујевац

 

ПК „Јаворак“

Екос

Ученици

 

 

 

 

 

 

 

Ученици

 

 

 

Ученици и наставници

 

НВО“ Српско друштво за ванредне ситуације“

 

 

 

ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

СВЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ!


 

ЕКО КОДЕКС

ЧУВАЈ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ДА БИ САЧУВАО СЕБЕ

МЕЊАЈ СВОЈЕ НАВИКЕ И УТИЧИ НА ПРОМЕНУ ПОНАШАЊА ДРУГИХ

УКЉУЧИ СЕ У КРЕИРАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ СВОЈЕ ШКОЛЕ

УЧЕСТВУЈ У АКЦИЈАМА ЧИШЋЕЊА СВОЈЕ ОКОЛИНЕ

КУПУЈ ПРОИЗВОДЕ У БИОРАЗГРАДИВОЈ И РЕЦИКЛАБИЛНОЈ АМБАЛАЖИ

СЕЛЕКТУЈ РЕЦИКЛАБИЛНИ ОТПАД

НЕ БАЦАЈ СВОЈЕ СТВАРИ, АКО ОНЕ МОГУ БИТИ КОРИСНЕ ДРУГИМА

УЗИМАЈ ОД ПРИРОДЕ САМО КОЛИКО ТИ ЈЕ НЕОПХОДНО

ДЕЛУЈ ЛОКАЛНО ДА БИ УНАПРЕДИО ГЛОБАЛНО

САЧУВАЈ ВАЗДУХ, ВОДУ И ЗЕМЉИШТЕ ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈЕ ДОЛАЗЕ!


М О Т О

 

 

НЕКА ОВАЈ ДАН И СВАКИ ДАН ПРЕКО,

НОСИ НАЗИВ ЕКО!